Gert Rune

2023-LOGO-hvid-lille

Sådan leder du en forandringsproces

Du har sikkert prøvet at lede i en forandringsproces, og det er bestemt ikke let! Forandringer møder ofte modstand fra medarbejderne, og motivationen er svær at opretholde. I denne guide får du 5 tips til, hvordan du kan lede din organisation gennem en succesfuld forandringsproces.

Her er 5 vigtige ting, du kan gøre for, at forandringsprocessen bliver så “let” som muligt for dine medarbejdere:

1. Skab en brændende platform
Dine medarbejdere skal vide, at forandringen haster. De skal mærke, at jorden så at sige brænder under dem, og at ændringerne skal implementeres lige nu. Det kan være svært at skabe denne følelse hos dine medarbejdere; men det vil være et kæmpe skridt på vejen til en succesfuld forandringsproces.

2. Accept
Det er vigtigt, at du fortæller medarbejderne, hvad forandringen betyder for DEM. Vi har alle behov for tryghed, og hvis medarbejderne ikke ved, hvad forandringen betyder for deres hverdag, har de svært ved at acceptere den. Accepten er en vigtig fase, og du skal have forståelse for, at det kan tage tid for dine medarbejdere at acceptere den nye fremtid/vision. Derfor er det vigtigt at støtte dem undervejs i processen.
Husk, at medarbejderne først lige har stiftet bekendtskab med forandringen. Du har måske haft kendskab til den i lang tid (flere uger eller måneder)!

3. Simpel vision
Den vigtigste rettesnor gennem en forandring er en simpel vision, som alle kan forstå. Hvis du ikke har skabt en vision for forandringen, og hvor du ønsker, I skal hen, er det umuligt at nå dertil. Du skal først og fremmest vide: hvorfor skal organisationen forandre sig, og dernæst hvordan I skal igennem forandringen. Hvis du har skabt en simpel og overbevisende vision for organisationens fremtid, så kan I sammen flytte bjerge.

4. Motivér medarbejderne
Motivation er den faktor, der skal bringe jer i mål. Du skal bakke dine medarbejdere op gennem forandringsprocessen, og de skal have tid til at gøre visionen til virkelighed. Din opgave er at skabe et miljø, hvor medarbejderne motiveres og brænder for at realisere visionen. Du skal have tillid til dine medarbejdere, og de skal have frihed til at arbejde hen imod målet.
Selvfølgelig skal du ikke lade medarbejderne gøre præcis, hvad de vil; men du skal motivere og bakke op om, at medarbejderne træffer de beslutninger, der får organisationen til at bevæge sig mod visionen og de fastsatte mål.

5. Alle succeser skal fejres
En succes skal anerkendes og fejres, specielt de første opnåede milepæle i forandringsprocessen. Fejring af succeserne er med til at bekræfte dine medarbejdere i, at de gør det rigtige arbejde for at realisere den nye vision. Det øger både moralen og motivationen hos medarbejderne og er med til at gøre forandringen succesfuld.

Den største fordel af alle er, at anerkendelse og fejring af succes underminerer dem, der er imod forandringen. Forbedringer og positive fremskridt gør det svært for sabotører at modsætte sig forandringsprocessen. Derfor skal alle succeser fejres – også de små.

Konklusion: Medarbejderne er din vigtigste drivkraft til, at forandringsprocessen kan lykkes. Hvis de ikke forstår forandringen og dens betydning for deres hverdag, bliver forandringen næppe implementeret. Husk derfor, at medarbejderne skal prioriteres højt under en forandring – og gør det simpelt for dem.

foredrag om motivation
Om:

Gert Rune

Har holdt over 700 foredrag siden jeg startede i 2009.
I 2014 udkom bogen “Fra Knoglekræft til Ironman”